Dainik Vishwamitra
Rotary President's Award
June 2020
Dainik Vishwamitra
Most Trusted Award
by The Economic Times, 2019
Dainik Vishwamitra
Most Trusted Award
by The Economic Times, 2019
Dainik Vishwamitra
President's Award
COMPASS, 2019
Dainik Vishwamitra
Speaker at NASSCOM Product Thinking
August 2019
Dainik Vishwamitra
Jury Member at Bengalathon 2019
Govt. of West Bengal
Dainik Vishwamitra
President's Award
COMPASS, 2016-17
Dainik Vishwamitra
Speaker at NASSCOM Techconclave
April 2016
Dainik Vishwamitra
Memento of Appreciation
Nasscom Product Conclave, 2016
Dainik Vishwamitra
Felicitation at
NASSCOM's 25 years, 2015
Dainik Vishwamitra
Memento of Appreciation
NASSCOM Product Conclave, 2014
Dainik Vishwamitra
Memento of Appreciation
EICMA, 2013